Антибиотичната резистентност и заплахите пред човествотото

Появата на резистентност към множество лекарства сред патогенните бактерии намалява успеваемостта на лечението с антибиотици, които преди са трансформирали медицинските науки. Кризата с антимикробната резистентност се дължи на злоупотреба с тези лекарствени средства и на липсата на по-нови решения за терапия.

Антибиотиците са лекарства, използвани за предотвратяване и лечение на бактериални инфекции. Резистентността към антибиотици възниква, когато бактериите се променят в отговор на употребата на тези лекарства. Именно бактериите, срещу които е насочен този клас лекарства, стават устойчиви срещу антибиотици, а не хората или животните. Тези бактерии могат да заразят хора и животни и причинените от тях инфекции са по-трудни за лечение, поради липса на отговор към терапията. Резистентността към антибиотици често води до по-високи медицински разходи, продължителен болничен престой и повишена смъртност.

За намаляване на темпа, с който резистентността се разпространява, са необходими всеобхватни усилия чрез изучаване на възникващи микроорганизми, механизми на резистентност и антимикробни агенти. Изискват се мултидисциплинарни подходи в здравните заведения, както и в сектора на околната среда и селското стопанство. Прогресивни алтернативни подходи, включително пробиотици, антитела и ваксини, показват обещаващи резултати в опити, които предполагат ролята на тези алтернативи като превантивни или допълнителни терапии в бъдеще.

Ключови факти:

  • Устойчивостта/ Резистентността към антибиотици е една от най-големите заплахи за световното здраве и развитието.
  • Резистентността към антибиотиците може да засегне всеки, независимо от възрастта или страната, в която се намира.
  • Резистентността към антибиотици се среща естествено, но злоупотребата с антибиотици при хора и животни ускорява и усложнява процеса.
  • Нарастващ брой инфекции, като пневмония, туберкулоза, гонорея и салмонелоза, стават все по-трудни за лечение, тъй като антибиотиците, използвани за тяхното лечение, стават все по-неефективни.
  • Резистентността към антибиотици води до по-дълъг болничен престой, по-високи медицински разходи и повишена смъртност.

Светът спешно трябва да промени начина, по който предписва и използва антибиотици. Дори ако се разработят нови лекарства, без промяна в поведението антибиотичната резистентност ще остане основна заплаха. Промените в поведението трябва да включват действия за намаляване на разпространението на инфекции чрез ваксинация, миене на ръце и добра хигиена на храните, както и отговорна и адекватна употреба на антибиотици (след извършено специфично изследване, по предписание, при придържане към курса на лечение и др.)

Резистентността към антибиотици се покачва до опасно високи нива във всички части на света. Нови механизми на резистентност се появяват и разпространяват в световен мащаб, заплашвайки способността ни да лекуваме често срещани инфекциозни заболявания. Лечението на нарастващ списък от инфекции става все по-трудно, а понякога и невъзможно, тъй като антибиотиците са неефективни при резистентни микроорганизми. Без спешни действия ние се отправяме към следантибиотична ера, в която обичайните инфекции и леките наранявания могат да станат животозастрашаващи.

Източници:

NCBI

WHO

Related posts

SGP Biodynamics