Въздействието на COVID-19 върху службите за хепатит и гражданските обществени организации

С настъпването на COVID-19 пандемията, всички погледи се насочиха към SARS-CoV-2 вируса, а ресурсите на различни направления бяха преобразувани. Вирусния хепатит не е изключение. Получаването на основни здравни грижи беше затруднено, поставяне на ваксини на новородени, както и скрининг и профилактика бяха прекратени и сега е повече от спешно да се намери начин за справяне с вирусния хепатит. 

COVID-19 пандемията повлия на глобалните услуги за превенция, тестване, лечение и ваксинация срещу хепатит. Преди COVID-19 само няколко държави бяха на път да постигнат целта за елиминиране на инфекцията до 2030 г. Прекъсванията в предоставянето на услуги, съчетани със забавяне при изпълнението на важни програми за превенция и лечение, ще окажат значителни последици. Световният хепатитен алианс (WHA) – глобална мрежа от повече от 300 обществени организации в 100 държави, провежда проучване в началото на COVID-19 пандемията. Проучването е  свързано с ефекта на пандемията върху услуги, които се предоставят на хората и общностите за борба срещу хепатит.  Година по-късно е проведено последващо проучване, за да стане ясно по какъв начин продължават да бъдат засегнати услугите за хепатит. Проучването има за цел също да оцени ефекта на COVID-19 върху организациите и напредъка на различните страни по отношение елиминиране на хепатита. 

Резултатите от изследванията показват, че COVID-19 има отрицателно въздействие върху услугите за справяне с хепатит. Изследвани са различни заразни болести (включително ХИВ, малария и туберкулоза), данните показват, че хепатитът е най-силно засегнат.

В проучването се съобщава, че повечето страни са повлияни от пандемията и изостават от плановете за елиминиране на хепатита. Тъй като правителствата са изправени пред икономическите последици от пандемията, съществува реален риск финансирането да бъде намалено или загубено в обозримо бъдеще. 

Страхът от COVID-19 е съществена бариера пред тестването и лечението на хепатит. Голяма част от отговарящите съобщават, че хората нямат достъп до лекарствата си, както и до тестване за хепатит, защото избягват здравните заведения поради COVID-19. От проведеното изследване става ясно, че повече от половината анкетирани се страхуват да посещават лаборатории. По време на пандемията гражданските организациите изиграха ключова роля в преодоляването на тази бариера, като адаптираха своите услуги, за да предоставят възможност за тестване на хепатит в условия, в които общността се чувства сигурна. Намериха се начини за предоставяне на жизненоважна грижа за хората на места, на които се доверяват. Моделите на персонализирана грижа, които работят при ХИВ, представляват нарастваща тенденция и при хепатит С. Приблизително половината от анкетираните съобщават, че образованието в общността и нарастване на осъзнаването са спрели по време на пандемията, но сега вече са възобновени. Ваксинацията срещу хепатит В, която е спряла по време на пандемията, вече е възобновена, но с намален капацитет. 

Поставянето на ваксини при децата е сериозно нарушено в много области, застрашавайки защитата на децата и водещи до трагично нарастване на инфекциите с хепатит В при деца, родени по време на пандемията. 

Пандемията от COVID-19 има отрицателно въздействие не само срещу тестването и лечението, но и върху организациите за хеатит през 2021 г. Ограниченията, въведени за преодоляване на  пандемията, ще повлияят на способността им да предоставят услуги, ще повишат информираността в общността и набиране на средства. Въпреки че глобалната здравна програма разглежда как можем да се възстановим след COVID-19, съществува реална опасност много организации на общността за вирусен хепатит да не оцелеят поради значителни финансови затруднения. Препоръчително е държавите да подкрепят на организациите, предоставящи социални и здравни услуги на гражданското общество в елиминационното планиране, за да гарантират, че жизненоважната работа по информираността на общността продължава. Световната общност за вирусен хепатит призовава за спешни действия срещу болестта, за да се постигне елиминиране. Кампанията „Hepatitis can’t wait“ призовава правителствата, международните донори, вземащите решения и медицинските специалисти да ускорят действията за елиминиране на вирусен хепатит и за предотвратяване на милиони нови инфекции и предотвратими смъртни случаи.

Източници:

The Lancet

Related posts

SGP Biodynamics