Имунната система при някои преодолява ХИВ инфекцията

При двама човека заразени с ХИВ, нивата на вируса са намаляли до неоткриваеми след трансплантация на костен мозък. Сега изглежда, че човек може да се справя с функционалния ХИВ без външна помощ. 

Анализ на повече от 1,5 милиарда клетки, взети от пациент (EC2), не показва функционални копия на ХИВ в нито една. Човекът все още притежава нефункционални копия на вируса. Въпреки че няма как да се каже със сигурност, че интактният вирус не се крие  някъде в тялото, това предполага, че имунната система при някои хора може да преодолее опасния и устойчив вирус без необходимост от външна намеса. При вторият пациент (EC1), е имало само едно функционално копие на ХИВ, в повече от 1 милиард анализирани кръвни клетки.

Тези двама души са част от рядка група хора, известни като “елитни контролери” (“elite controllers” от англ., които притежават специализиран ген  – човешки левкоцитен антиген B, HLA),  при тях е възможно да се поддържат много ниски и дори неоткриваеми нива на ХИВ, без използване на антиретровирусни лекарства. При елитните контролери няма симптоми или ясни признаци на увреждане от вируса. Около една четвърт от елитните контролери притежават генетични варианти в ключови гени на имунната система, които спомагат за справяне с вируса. 

Провежда се изследване на ХИВ позитивни лица на 64 елитни контролери и 41 пациенти, приемащи антиретровирусни лекарства. При повечето хора, заразени с ХИВ, вирусът попада близо до/ вътре в гени, тъй като определени човешки протеини  предпазват  тази област. Но при елитните контролери, вирусът е бил намерен в бедни на гени части от човешкия геном. Тези неактивни, строго охранявани части от генома са известни като хетерохроматин. При навлизането на ХИВ вируса в хетерохроматина, започват да се възпроизвеждат заглушени копия на вируса. Те могат за кратко да се раздвижат и да възпроизведат инфекциозен вирус, но основното им състояние е инертно.

Смята се, че имунната система на елитните контролери елиминира клетките, произвеждащи функционален вирус, оставяйки след себе си само повредени копия на вируса и непокътнати версии, заключени в хетерохроматин. 

Как имунната система управлява това постижение, не е известно. Изследователите са елиминирали някои възможности, но все още не са разрешили мистерията за това как елитните контролери постигат това състояние.

Източници:

Science News

Related posts

SGP Biodynamics