Новата заплаха – вариантът Omicron /B.1.1. 529/

С разпространението на SARS-CoV-2 се появяват и нови варианти на вируса. Здравните власти по целия свят следят постоянно, за да установят кои варианти на вируса са клинично значими и будят притеснение. В началото на ноември 2021 г. е идентифициран вариант на SARS-CoV-2, принадлежащ към линията Pango B.1.1.529, който се характеризира с 30 изменения в аминокиселинната последователност, три малки делеции и една малка инсерция в шипчестия (Spike, S-) протеин, от които 15 мутации са в рецептор-свързващия домен. Открит е за първи път в проби, взети в началото на ноември 2021 г. в Ботсвана и в Южна Африка. В последствие са открити случаи в Белгия, Хонконг и Израел. Вариантът Omicron поражда опасения, че може да бъде свързан с повишена трансмисия, значително намаляване на ефективността на ваксината и повишен риск от повторни инфекции. Вземайки под внимание спецификите му, вариантът Omicron е класифициран като “вариант на безпокойство” (variant of concern, VOC). Основен приоритет е вариантът да бъде следен отблизо, докато се разпространява. Трябва да бъдат проучени свойствата на варианта – дали може да избегне имунния отговор предизвикан от ваксините и дали причинява по-тежко заболяване в сравнение с другите варианти.

Мутациите, свързани с повишена инфекциозност – R203K+G204R, които се наблюдават и в Alpha, Gamma и Lambda, се откриват и в новия вариант.

Понастоящем няма налична информация за оценка на каквато и да е промяна в тежестта на инфекцията, свързана с Omicron. Предварителната информация е, че към момента не се забелязват необичайни симптоми, свързани с Omicron и подобно на други варианти, при някои индивиди инфекцията протича асимптомно.

Остават много научни несигурности и неясноти, които трябва да бъдат уточнени. Те включват:

  • Вирусологична характеристика, в това число проучвания за инфекциозност и неутрализация;
  • Епидемиологични анализи за оценка на темпа на разпространение и възможността от вторични инфекции
  • Оценка на тежестта на инфекцията, причинена от този нов вариант (връзка с хоспитализация и смъртност);
  • Анализи на ефективността на различните ваксините срещу Omicron;
  • Кръстосана защита на естествения имунитет, изграден при предходна зараза с други варианти на SARS-CoV-2;
  • Липса на секвениране и неуспех със скрининга, насочен към S-гена, в много от засегнатите държави е причина реалното разпространение на варианта да е подценено.

Докато мутациите в рецептор-свързващия домен показват висока вероятност за имунно бягство от антитяло-медиираната защита, то потенциалът за бягство от Т-клетките на паметта е по-труден за определяне.

Наличните ваксини могат да предложат известно ниво на защита срещу хоспитализация и смърт, но са необходими ин витро изследвания, които оценяват неутрализиращия капацитет както при ваксини, така и при реконвалесцентни серуми срещу Omicron варианта. Тези изследвания са необходими, за да се определи потенциалът за бягство както при ваксинация, така и при имунитет, предизвикан от инфекция.

Геномното наблюдение е от решаващо значение за ранно откриване за наличие на варианта и е инструмент за проследяване на епидемиологичните тенденции и насочване на ограничителните мерки.

Мониторингът на отпадъчни води е друг ефективен допълващ метод за изучаване. По-специално, приложим е анализ на отпадъчните води от входящите полети, за да се открие и контролира внасянето на варианта в страната.

Появата на новия вариант показва още веднъж, че пандемията далеч не е приключила и адекватното поведение е от решаващо значение за прекъсване на веригата на предаване: носене на предпазни маски, спазване на социална дистанция, добра вентилация във всички споделени пространства и измиване или дезинфекция на ръцете и повърхностите редовно и ваксинация.

Източници:

ECDC

WHO

Nature

Related posts

SGP Biodynamics