ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Съобщение за подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 28.10.2021 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16RFOP002-2.089-4206 между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Валентин Николов, управител на  ЕС ДЖИ ПИ – БИО ДАЙНАМИКС ООД

Проектът „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е одобрен за изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е да осигури оперативен капитал за ЕС ДЖИ ПИ – БИО ДАЙНАМИКС ООД, реализирал оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца, считано от 28.10.2021 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от Националния бюджет на Република България. Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 42 500 лв. или 85% са европейско финансиране и 7 500 лв. или 15 % са национално съфинансиране.

Related posts

SGP Biodynamics