Нови хоризонти: Инжекционно лечение за превенция на ХИВ

Първото инжекционно лечение за ХИВ за профилактика преди експозиция (PrEP) и намаляване на риска от заразяване с ХИВ беше одобрено от Американската Агенция по лекарства през Декември 2021. 

До скоро бяха налични само две лекарства, одобрени от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) за употреба като PrEP:

  • Truvada, лекарство за хора, изложени на риск от заразяване с ХИВ посредством полов път или инжекционна употреба на наркотици.
  • Descovy – за хора, които са изложени на риск от заразяване с ХИВ посредством полов контакт.

И двете лекарства са ежедневни хапчета, което прави Apretude – първото налично инжекционно PrEP лекарство. То се прилага с две инжекции в интервал от един месец, а след това на всеки два месеца. 

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ е постигнато значително увеличаване на употребата на PrEP за превенция на ХИВ в САЩ. PrEP изисква придържане, за да бъде ефективен. С наличието на дългодействащ инжекционен PrEP вариант, вероятно ще се увеличи придържането към PrEP в групите, изложени на риск от заболяване.

Безопасността и ефикасността на Apretude за намаляване на риска от заразяване с ХИВ са оценени в две рандомизирани, двойно-слепи проучвания.

Първото проучване включва неинфектирани с ХИВ мъже и транссексуални жени, които имат високорисково поведение за ХИВ инфекция. Проучване номер 2 включва неинфектирани цисджендър жени, изложени на риск от заразяване с ХИВ.

Проучването измерва степента на ХИВ инфекции при участници, които приемат перорален каботегравир и инжекции с Apretude и при участници, които приемат Truvada перорално. Проучването показва, че участниците, които са приемали Apretude, имат 90% по-малък риск от заразяване с ХИВ в сравнение с участниците, приемали Truvada.

Страничните ефекти, настъпващи по-често при участници, получавали Apretude, в сравнение с участниците, които са получавали Truvada в двете проучвания, включват реакции на мястото на инжектиране, главоболие, пирексия (треска), умора, болки в гърба, миалгия и обрив.

Apretude не трябва да се използва, освен ако не се потвърди отрицателен тест за ХИВ. Трябва да се предписва само на лица, за които е потвърдено, че са ХИВ-отрицателни непосредствено преди започване на лекарството и преди всяка инжекция, за да се намали рискът от развитие на лекарствена резистентност. Резистентни на лекарства варианти на ХИВ са идентифицирани при хора с недиагностициран ХИВ, когато използват Apretude за HIV PrEP. Хората, които се заразят с ХИВ, докато получат Apretude за PrEP, трябва да преминат към пълен режим на лечение на ХИВ.

Източници:

FDA

Health

Related posts

SGP Biodynamics