Промоционална кампания за закупуване на капилярна електрофореза

QIAxcel Advanced

Възползвайте се от промоционалната ни кампания за закупуване на капилярна електрофореза, модел QIAxcel Advanced, на QIAGEN GmbH. При заявка до 30 юни 2019 г. предлагаме QIAxcel с

15% ОТСТЪПКА

от стандартната ни цена

Машината се доставя с 24 месеца гаранция, като предлагаме възможност за удължаване на гаранцията чрез закупуване на допълнителни едногодишни сервизни договори.

Код Продукт Цена (в лева без ДДС) Отстъпка Промо* цена (в лева без ДДС)
9001941 QIAxcel Advanced 60 257,08 15% 51 218,52
9241200 Гаранционен договор +1 година 2 000,00 0% 2 000,00

С помощта на QIAxcel можете да автоматизирате агарозната гел електрофореза в лабораторията си

3 минути

Апаратът използва готови за употреба касети с гел, с чиято помощ 12 проби могат да бъдат разделени в рамките на 3 минути.

96 проби

Разделянето на до 96 проби се извършва автоматично, без ръчна намеса.

3-5 bp

Разделителната способност на апарата достига 3-5 bp.

ДНК

Апаратът е подходящ за оценка на геномна ДНК преди NGS анализ.

RIS

При анализът на РНК се изчислява т.нар. индекс за целостта на РНК (RIS).

Апаратът е подходящ за редица приложения, които включват:

  • Генотипиране на бакрерии;
  • Фрагментен анализ на PCR продукти;
  • Проверка преди секвениране;
  • Откриване на мутации;
  • Откриване на алергени в храни;
  • Качествен контрол на геномна ДНК;
  • Качествен контрол на тотална РНК и кРНК за RT-PCR и микрочипов анализ.
SGP Biodynamics