Публикации

Новата заплаха – вариантът Omicron /B.1.1. 529/

С разпространението на SARS-CoV-2 се появяват и нови варианти на вируса. Здравните власти по целия свят следят постоянно, за да установят кои варианти на вируса са клинично значими и будят притеснение. В началото на ноември 2021 г. е идентифициран вариант…

Антибиотичната резистентност и заплахите пред човествотото

Появата на резистентност към множество лекарства сред патогенните бактерии намалява успеваемостта на лечението с антибиотици, които преди са трансформирали медицинските науки. Кризата с антимикробната резистентност се дължи на злоупотреба с тези лекарствени средства и на липсата на по-нови решения за…

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Съобщение за подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 На 28.10.2021 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16RFOP002-2.089-4206 между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“…

Прогресиращи технологии – от концепция до изпълнение

Скъпи партньори и приятели на SGP, Тази година на 30-ти септември като част от Biotech Atelier 2021, SGP Biodynamics ще Ви даде нова визия за популярните теми от света на здравеопазването, както и ще Ви даде възможността да се срещнете…

Въздействието на COVID-19 върху службите за хепатит и гражданските обществени организации

С настъпването на COVID-19 пандемията, всички погледи се насочиха към SARS-CoV-2 вируса, а ресурсите на различни направления бяха преобразувани. Вирусния хепатит не е изключение. Получаването на основни здравни грижи беше затруднено, поставяне на ваксини на новородени, както и скрининг и…

Защо е важно да има качествен контрол в молекулярно-диагностичната лаборатория?

Молекулярната диагностика се превръща в една от доминиращите платформи в клиничната лаборатория. Технологичните иновации и подобрения, от автоматизирани решения за подготовка на пробите, до новите PCR технологии, предоставят възможности за разработване и провеждане на голям брой различни анализи.  Съгласно международните…

Хепатит Е – напредък и предизвикателства

Темата за Хепатит Е остава актуална и в наши дни, тъй като всяка година има около 20 милиона инфекции с вируса на Хепатит Е (HEV) в световен мащаб, което води до около 3,3 милиона симптоматични случая на заболяването. HEV се…

Биомаркери при белодробен карцином: PD-L1

Новите стратегии в имунотерапията са насочени към имуномодулиращите механизми, които помагат на туморните клетки да се защитят от имунната система. Този подход атакува сигналните пътища на имунния пропускателен пункт, които включват имунната блокада, посредством инхибиторния рецептор за програмирана клетъчна смърт-1…

Биомаркери при белодробен карцином: ROS1

ROS прото-онкоген 1 (ROS1) e тирозин-киназен рецептор от семейството на инсулиновия рецептор. Биологичната роля на ROS1 не е известна и той остава „рецептор – сирак“ без известен лиганд. Поне 12 различни протеина образуват сливания с ROS1, водещи до постоянно активиране…

Биомаркери при белодробен карцином: ALK

Откриването на онкогенните пренареждания в анапластичната лимфомна киназа (ALK) при недребноклетъчен рак на бял дроб (НДРБД) през 2007 г. и разработването на таргетни терапевтици срещу тях променя драматично хода на лечение на пациентите, носители на тези изменения. ALK пренарежданията са…
Меню
SGP Biodynamics