Публикации

Биомаркери при белодробен карцином: EGFR

Предиктивните биомаркери дават информация за това  дали даден пациент ще се повлияе или не от конкретен вид терапия. Като предиктивни биомаркери при недребноклетъчен рак на белите дробове (НДРБД) се използват мутациите в рецептора за епидермален растежен фактор (EGFR). Той е ключов…

Как ваксинацията срещу COVID-19 предпазва и неваксинираните

Масовата ваксинация има потенциал да овладее текущата COVID-19 пандемия, не само осигурявайки защита на индивиди, които са ваксинирани срещу заболяването, но и предпазвайки невакасинирани индивиди чрез намаляване на вероятността за предаване на инфекцията. Високата ефективност на широко прилаганата BNT162b ваксина…

Четирите ключови въпроса около продължителния COVID

Някои заразени пациенти със SARS-CoV-2, развиват състояние, което може да продължи с месеци наред – продължителен COVID (long COVID). Проучвания на хиляди хора разкриват обширен списък от симптоми като: умора, суха кашлица, задух, главоболие и мускулни болки, асоциирани с това…

Установяване на дефицит на дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD) – диагностика и приложение в клиничната практика

Дихидропиримидин дехидрогеназата (DPD) е чернодробен ензим, участващ в метаболизирането на две от основните градивни единици на ДНК и РНК а именно – тимин (Т) и урацил (U), съответно. Освен като „нормален“ компонент в човешкия организъм, урацилът е важна съставна част…

Молекулярна диагностика на Хепатит С – поглед в бъдещето

Темата за вируса на хепатит С (Hepatitis C Virus, HCV) – за наличните терапевтични възможности и за молекулярната диагностика за идентифициране и следене на инфекцията, е изключително интересна и широко застъпена в съвременната медицина. Какво представлява HCV и как може…

Етнически различия при SARS-CoV-2 инфекция

Коронавирусната пандемия засегна всички раси и страни по света. За по-широка представа относно различията при отделните етнически групи бе направено проучване, публикувано в “The Lancet”, което взема предвид социодемографски фактори, свързани с по-висок риск от инфекция със SARS-CoV-2 при етническите…

Колко е опасна двойната мутация на COVID-19?

Има идентифицирани три обезпокоителни варианта – Variants of concern (VOC) от Световната Здравна Организация, които са от съществено значение за разпространението на COVID-19 в световен мащаб. В Индия е установен нов вариант  B.1.617, който съдържа две съществени генни мутации на…

Пробовземане при изследване за COVID-19 инфекция

Ефективното противодействие срещу разразилата се пандемия от COVID-19 предполага активно откриване на случаи на инфекцията, чрез навременно вземане и изследване на подходяща проба при съмнение за заболяване. Една от най-важните стъпки при лабораторна диагноза на заболяването е правилното вземане на…

Крокодилска кръв и статистика – Уебинар

Интересувате ли се от Хематология? Знаете ли как Крокодилската кръв може да се използва в хематологична лаборатория? Ако искате да научите отговорите на тези и още много въпроси, този уебинар е за Вас! Запазете мястото си на уебинара на SGP…

Реинфекция с COVID-19

Два месеца след прекарана лека форма на коронавирусна инфекция, Сане Де Йонг получава отново  симптоми като гадене, задъхване, болки в мускулите и хрема. Първоначално тя ги определя като остатъчни ефекти от заболяването, за което вече е получен негативен резултат след…

Реинфекция с COVID-19

Меню
SGP Biodynamics